Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie:

restrukturyzacji – polegającą w szczególności na:

 1. ochronie przed wierzycielami;
 2. ocenie standingu finansowego przedsiębiorstwa;
 3. przygotowaniu w oparciu o dokonaną ocenę strategii restrukturyzacyjnej;
 4. poszukiwaniu źródeł finansowania;
 5. przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego;
 6. sporządzeniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego;
 7. przygotowaniu propozycji układowych;
 8. sporządzeniu spisu wierzytelności;
 9. reprezentacja przed sądem;
 10. wsparcie w toku postępowania restrukturyzacyjnego;
 11. sporządzenie planu restrukturyzacyjnego;
 12. współpracy ze zleceniodawcą w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów (spotkania z wybranymi wierzycielami);
 13. w przypadku zatwierdzenia układu przez sąd czuwanie nad wykonaniem układu.

upadłości – polegającą w szczególności na:

 1. ochronie majątku osobistego dłużnika;
 2. przygotowaniu wniosku upadłościowego;
 3. reprezentacji przed sądem;
 4. reprezentowaniu interesów upadłego lub wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;

upadłości konsumenckiej  – polegającą w szczególności na:

 1. ochronie majątku osobistego dłużnika;
 2. przygotowaniu wniosku upadłościowego;
 3. reprezentacji przed sądem;
 4. reprezentowaniu interesów upadłego w postępowaniu upadłościowym.