Kukawski i Partnerzy – Kancelaria Restrukturyzacyjna

Kancelaria oferuje wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych, a także podmiotów będących ich wierzycielami. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, finansowe i podatkowe oraz biznesowe związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Świadczymy obsługę w zakresie wyboru przez dłużnika najkorzystniejszej formy restrukturyzacji, pomagamy w przeprowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Naszym zadaniem jest wyprowadzenie firmy z kryzysu tam, gdzie jest to możliwe oraz sprawne otwarcie postępowania upadłościowego tam, gdzie jest to konieczne.

 

ikona paragraf

ikona stempel

ikona dokument

ikona dokumenty

Doradztwo w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 

budynek o oknami

 

Zapewniamy pomoc i doradztwo w zakresie restrukturyzacji lub upadłości firmy oraz upadłości konsumenckiej. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Zajmujemy się m. in. przygotowywaniem planów naprawczych (restrukturyzacyjnych) i pomagamy wybrać właściwe instrumenty sanacyjne, które mogą umożliwić wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja pozwala na odzyskanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, stworzenie odpowiedniej i dopasowanej strategii wyjścia z zadłużenia oraz uniknięcia konieczności ogłaszania upadłości.

Pełnimy funkcję nadzorcy sądowego,  zarządcy oraz syndyka w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 

Pomoc prawno – finansowa dla firm w kryzysie

Adres

Lipowa 10/56
20-024 Lublin

NIP: 7121961854