Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego jest kancelarią prawną specjalizującą się w zakresie prawa i postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego.

Kancelaria powstała jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno ze strony wierzycieli jak i dłużników, we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Nasi licencjonowani do­­ra­d­cy restrukturyzacyjni z wieloletnią praktyką oferują merytoryczne wsparcie dla firm będących w kryzysie. Zajmują się oni m.in. przygotowywaniem planów naprawczych i pomagają wybrać właściwe instrumenty sanacyjne, które mogą zapobiec upadłości i umożliwić wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Proponujemy także merytoryczne wsparcie w kontaktach z syndykiem, który zarządza majątkiem upadłego podmiotu oraz w kontaktach z nadzorcą lub zarządcą w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Wielopłaszczyznowe i wieloletnie doświadczenie założycieli Kancelarii, oraz cel Kancelarii jakim jest specjalizacja w tej dziedzinie prawa, gwarantują jej Klientom uzyskanie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Oferta jest skierowana do wszystkich pomiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością – zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych. W zakresie usług Kancelarii znajduje się pomoc i doradztwo obejmujące takie zagadnienia jak: postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne w ramach procedury restrukturyzacyjnej, restrukturyzacja firmy, upadłość firmy oraz upadłość konsumencka.

Postępowanie restrukturyzacyjne – układowe i sanacyjne oraz postępowanie upadłościowe firm i osób fizycznych.

Zespół adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz biegłych sądowych Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego oferuje obsługę i reprezentację:

  • firm, które chcą przeprowadzić postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne w ramach procedury restrukturyzacyjnej,
  • dłuzników, którym przygotowywane są plany restrukturyzacyjne i propozycje układowe, propozycje finansowania i strategie negocjacyjne z instytucjami publicznoprawnymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa itp.) oraz z bankami i z największymi wierzycielami,
  • wierzycieli składających wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłuznika,
  • osób zasiadających w różnych organach statutowych podmiotów gospodarczych,
  • członków zarządu spółek, wobec których mogą lub toczą się sprawy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania układowego albo postępowania sanacyjnego w przewidzianym ustawowo terminie.
  • niewypłacalnych osób fizycznych ubiegających się o upadłość konsumencką

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pozwala nam odpowiednio rozwiązywać problemy poszczególnych podmiotów i zaproponować optymalne działania.