Zakres usług

Specjalizujemy się w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych. Zajmujemy się analizą prawną zadłużonych osób i firm, by wybrać najskuteczniejszą metodę wyjścia z zadłużenia i przeprowadzić klienta przez cały proces.

Dla firm nasi prawnicy przygotowują skuteczny plan restrukturyzacyjny, którego celem jest naprawa trudnej kondycji przedsiębiorstw i uniknięcie upadłości.

 

 

drzewo

 

Oferujemy obsługę i reprezentację:

•  firm, które chcą przeprowadzić postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne w ramach procedury restrukturyzacyjnej

•   dłużników, dla których przygotowywane są plany restrukturyzacyjne i propozycje układowe, propozycje finansowania i strategie negocjacyjne z instytucjami publicznoprawnymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa itp.) oraz z bankami i z największymi wierzycielami

•   wierzycieli składających wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika

•   osób zasiadających w różnych organach statutowych podmiotów gospodarczych

•  członków zarządu spółek, wobec których mogą lub toczą się sprawy za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub postępowania układowego albo postępowania sanacyjnego w przewidzianym ustawowo terminie (ochrona członków zarządów przed roszczeniem z artykułu 299 kodeksu spółek handlowych – prawna i finansowa)

•   niewypłacalnych osób fizycznych ubiegających się o upadłość konsumencką

Doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pozwala nam odpowiednio rozwiązywać problemy poszczególnych podmiotów i proponować optymalne działania naprawcze. Pomagamy w tym, by proces restrukturyzacji lub likwidacji przebiegał zgodnie z planem.

 


 ikona długopis

 

Kancelarie, z którymi współpracujemy

Współpracujemy z:
•  Kancelarią Adwokacką Katarzyny Kowalczyk-Kukawskiej – specjalizującą się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej nieruchomości
•  Kancelarią Radcy Prawnego Dominiki Kłys-Dąbek – specjalizującą się w tematyce windykacyjnej oraz prawie spółek

 

Poznaj nas - przejdź do strony o nas

ZOBACZ