Leszek Kukawski – radca prawny – bogate doświadczenie w zakresie doradztwa restrukturyzacyjnego.
W latach 1989-2007 był sędzią orzekającym w sprawach gospodarzących, w tym w sprawach upadłościowych i układowych. Będąc sędzią nadzorował największe postępowania upadłościowe i układowe prowadzone przez sąd upadłościowy w Lublinie.
Od 2007 r. prowadzi własną Kancelarię.
Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym upadłości konsumenckiej.
Od kwietnia 2014 r. do lutego 2016 r. był dyrektorem Departamentu Obsługi Prawnej i Korporacyjnej w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. Zarządzał dużym zespołem radców prawnych. Prowadził i nadzorował projekty – także międzynarodowe – ważne dla PGNiG oraz Klientów spółki.
Był przewodniczącym rady nadzorczej Geofizyki Toruń S.A.
Prezes Quadrat Partners Spółki z o.o. w Warszawie – https://quadratpartners.pl/
Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Katarzyna Kowalczyk-Kukawska – adwokat – bogate doświadczenie z zakresu prawa cywilnego.
W latach 1999-2008 była sędzią orzekającą w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz upadłościowych i układowych.
Od 2008 r. prowadzi własną Kancelarię.

Wiktor Michałek – radca prawny– doradca restrukturyzacyjny.
Specjalizuje się w prawie handlowym, restrukturyzacyjnym i upadłościowym.
Od 2012 roku radca prawny. Od 2016 roku doradca restrukturyzacyjny nr. lic. 1033.
Współautor komentarza Prosta spółka akcyjna. Komentarz. red. R. Adamus, P. Malinowski, Wolters Kluwer 2021

Artur Szczepański – specjalizuje się w zakresie rachunkowości i podatków.
Od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i rachunkowości.
Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Doradcy Podatkowego.
Specjalizuje się w obsłudze procesów fuzji, przejęć i podziałów Spółek.
Biegły Sądu Okręgowego w Lublinie w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i prawa podatkowego.
Pełnił funkcję członka zarządu lub rad nadzorczych w kilku spółka z sektora MŚP.
W latach 1996-2003 był pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Dominika Kłys-Dąbek – radca prawny.
Od ponad 10 lat doradza podmiotom gospodarczym w bieżącej działalności oraz procesie przekształcenia i likwidacji. Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym występując zarówno po „stronie” wierzyciela jak i dłużnika

Paweł Dąbek – prawnik, menadżer kancelarii.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynku finansowym. Od 1999 roku współpracuje z największymi instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz bankami spółdzielczymi pozyskując finansowanie dla kontrahentów lub negocjując warunki wykupu lub sprzedaży wierzytelności. Specjalizuje się w negocjacjach zarówno na rynku finansowym jak i nieruchomości.