W zakresie usług Kancelarii znajduje się pomoc i doradztwo w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Upadłość na stałe wpisała się w życie społeczno-ekonomiczne Polaków. W ujęciu podmiotowym może ona zostać ogłoszona zarówno wobec osoby fizycznej. Oferujemy kompleksowe wsparcie i reprezentowanie interesów dłużnika (konsumenta) w postępowaniu upadłościowym na obszarze działania sądu w Lublinie

Upadłość konsumencka – o czym należy wiedzieć?

Kolebką regulacji upadłości są Stany Zjednoczone, które już w XVIII wieku wprowadziły do swojego porządku prawnego tę kategorię w ramach Bankruptcy Act of 1800. W 1978 roku rozszerzono ją na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w odpowiedzi na ich nadmierne zadłużenie i stan niewypłacalności.

W Polsce upadłość konsumencka została wprowadzona do krajowego systemu prawa z dniem 31 marca 2009 r. Ma ona na celu oddłużenie osoby fizycznej i zaspokojenie roszczeń wierzycieli. O wadze tego zjawiska świadczy skala występowania. Z oficjalnych danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w latach 2010-2018 ogłoszono wobec konsumentów 18,7 tys. upadłości.

Podstawą wszczęcia postępowania upadłościowego jest właściwy wniosek. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w jego przygotowaniu wraz z niezbędnymi załącznikami i złożenie go do właściwego sądu w Lublinie

Upadłość konsumencka – merytoryczne i kompleksowe wsparcie

Oprócz przygotowania odpowiedniego formularza o ogłoszenie upadłości zgodnego z wymogami formalnego pisma procesowego oraz wskazania wszystkich okoliczności uprawdopodabniających zasadność jego złożenia, merytoryczny zakres wsparcia naszej Kancelarii dla osób fizycznych obejmuje również:

  • doradztwo w wyborze odpowiedniej strategii działania wobec wierzycieli,
  • analizę opłacalności złożenia wniosku,
  • wyjaśnienie skutków finansowych związanych z upadłością konsumencką,
  • pomoc w kontaktach z syndykiem i sędzią-komisarzem.

Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego z Lublina oferuje także kompleksową reprezentację dłużnika (osoby fizycznej) przed sądem. Prawnicy sprawdzą, czy spełnione są przesłanki do oddłużenia i wypełnią stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nasz zespół licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych i specjalistów od prawa upadłościowego jest do Państwa dyspozycji.