W niektórych sytuacjach firmy mają możliwość skorzystania z postępowań sądowych, których celem jest restrukturyzacja i uniknięcie negatywnych skutków związanych z upadłością i bankructwem. Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne przedsiębiorcom z Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Lublina, Siedlec, Zamościa oraz pozostałych miejscowości województwa lubelskiego.

Rodzaje restrukturyzacji firmy i ich specyfika

Zgodnie z polskimi regulacjami przedsiębiorcy mają możliwość restrukturyzacji firmy w ramach czterech postępowań sądowych, których istotę i specyfikę przedstawia poniższa tabela.

Typy i cechy postępowań restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania

Najważniejsze cechy

o zatwierdzenie układu

 • najbardziej odformalizowane,

 • wprowadza do postępowania instytucję doradcy restrukturyzacyjnego,

 • pozwala na szybką naprawę sytuacji w firmie przy minimalnej ingerencji sądu.

przyśpieszone postępowanie układowe

 • pozwala dłużnikowi w trybie uproszczonym na zawarcie układu z wierzycielami,

 • jego otwarcie zawiesza z mocy prawa postępowania egzekucyjne,

 • pozwala dłużnikowi na zachowanie zarządu własnego nad całym majątkiem.

układowe

 • dłużnik musi uprawdopodobnić posiadanie zdolności do regulowania zarówno kosztów postępowania sądowego, jak i bieżących zobowiązań pieniężnych wobec innych podmiotów,

 • kluczową rolę odgrywa nadzorca sądowy, który jest zobligowany do ustalenia składu masy układowej oraz przygotowania planu restrukturyzacji.

sanacyjne

 • wysoki stopień rygoryzmu i formalizmu,

 • majątek służący do prowadzenia firmy staje się masą sanacyjną,

 • podstawą działań naprawczych jest plan przygotowany przez zarządcę,

 • pozwala na rozwiązanie nierentownych kontraktów i głęboką restrukturyzację zatrudnienia.

Firmom działającym m.in. w Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Lublinie, Siedlcach czy Zamościu oferujemy pomoc prawną i doradztwo gospodarcze we wszystkich rodzajach postępowań sądowych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na rzetelne rozwiązywanie problemów i zaproponowanie optymalnych propozycji dotyczących restrukturyzacji.